تبلیغات
کهکشان دانلودها - دانلود کارتون جیمبو هواپیمای مسافری با لینک مستقیم
دانلودبهترین برنامه ها وبازی های روز

دانلود کارتون زیبا و قدیمی جیمبو هواپیمای مسافری--امیدوارم از مشاهده کارتون

جیمبو جت لذت ببرید.
کارتون قدیمی جیمبوجت

در حالی که جیمبو در حال گذر ازمزارع است، گوسفندها، گاوها و حتی جوجه کلاغها

یکصدا میگویند؛ «جیمبو به فرودگاه که میرسد، به علت سرعت زیاد و در ارتفاع کم،

شیشه های برج مراقبت میشکند و مسول برج فریاد میزند؛ «جیمبوووو آآ»جیمبو،

هواپیمای سخنگوی کوچکی است که در اصل قرار بوده جمبوجت شود، منتها چون

طراحش فرق بین سانتیمتر و اینچ را نمیدانسته، قد و قوارهاش کوچک شد.


جیمبو جت / قسمت 1

جیمبو جت / قسمت 2

جیمبو جت / قسمت 3

جیمبو جت / قسمت 4

جیمبو جت / قسمت 5

جیمبو جت / قسمت 6

جیمبوجت /قسمت 7

جیمبوجت /قسمت 8

جیمبوجت /قسمت 9

جیمبوجت /قسمت 10

جیمبوجت /قسمت 11

جیمبوجت /قسمت 12

جیمبوجت /قسمت 13

جیمبوجت /قسمت 14

جیمبوجت /قسمت 15

جیمبوجت /قسمت 16

جیمبوجت /قسمت 17